Home

Beschikbare informatie in de vorm van publicaties, artikelen, video’s e.d. ten aanzien van duurzaam meerjaren onderhoud van utiliteitsgebouwen en vooral voor scholen en gemeentelijk vastgoed.

 

Verduurzamingsmaatregelen voor PO en VO scholen

De publicatie 'Verduurzamingsmaatregelen' bestaande scholen bevat een lijst met verbeteringsmaatregelen voor bestaande PO en VO scholen. De lijst bevat naast de Erkende Maatregelen ook maatregelen gericht op binnenmilieu, gedrag en ...
Meer Lezen

Leidraad verduurzamen van schoolgebouwen voor basisonderwijs

De Leidraad is ontwikkeld door Building Vision (in opdracht van RVO) en is een handreiking voor gemeenten en schoolbesturen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van scholen in het primair ...
Meer Lezen

Brabantse gemeenten verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Enkele Brabantse gemeenten in de regio Eindhoven zijn door Building Vision ondersteund bij het opstellen van een DMOP. Bij de ondersteuning zijn de volgende zaken aan de orde gekomen: energiebesparing, ...
Meer Lezen

Meerjarengebouwplan – Naar een strategisch gebouwbeheer

Deze brochure geeft schoolbesturen en gemeenten inzicht in het belang van meerjarengebouwplanning. De wetswijziging rondom onderwijshuisvesting geeft schoolbesturen de volledige verantwoordelijkheid wat onderhoud en aanpassing van gebouwen betreft. Dat vraagt ...
Meer Lezen

Wetswijziging Buitenonderhoud – Impuls voor de huisvesting van het Primair Onderwijs

Deze brochure zet de feiten op een rij rondom de wetswijziging onderwijshuisvesting per 1 januari 2015. De wetswijziging gaat over de overheveling van het budget voor het buitenonderhoud en de ...
Meer Lezen