Home

Beschikbare informatie in de vorm van publicaties, artikelen, video’s e.d. ten aanzien van duurzaam meerjaren onderhoud van utiliteitsgebouwen en vooral voor scholen en gemeentelijk vastgoed.

 

Basisschool De Handreiking verduurzaamd via DMOP

Schoolbestuur SKPO wil de schoolgebouwen waarvoor zij verantwoordelijk zijn, systematisch verduurzamen op basis van een eigen uniforme (kwaliteit) standaard ten aanzien van duurzaam onderhoud en beheer. Met de verduurzaming van ...
Meer Lezen

Verduurzamingsmaatregelen voor PO en VO scholen

De publicatie 'Verduurzamingsmaatregelen' bestaande scholen bevat een lijst met verbeteringsmaatregelen voor bestaande PO en VO scholen. De lijst bevat naast de Erkende Maatregelen ook maatregelen gericht op binnenmilieu, gedrag en ...
Meer Lezen

Leidraad verduurzamen van schoolgebouwen voor basisonderwijs

De Leidraad is ontwikkeld door Building Vision (in opdracht van RVO) en is een handreiking voor gemeenten en schoolbesturen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van scholen in het primair ...
Meer Lezen

Brabantse gemeenten verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Enkele Brabantse gemeenten in de regio Eindhoven zijn door Building Vision ondersteund bij het opstellen van een DMOP. Bij de ondersteuning zijn de volgende zaken aan de orde gekomen: energiebesparing, ...
Meer Lezen

Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanning (DMOP) voor gebouwen gemeente Gouda

Gouda is één van de eerste gemeenten met plannen voor een duurzaam meerjarenonderhoud voor haar panden. Voor een deel van de gebouwen maakt de gemeente een Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanning (DMOP) ...
Meer Lezen